வணக்கம்

நாம்  உங்கள் அனைவரையும், மனமகிழ்வோடு  எமது தமிழ்த் தளத்திற்கு   வரவேற்கிறோம்

 மரியாள், சூசை மூலமாக, இறைவனுக்கு மாத்திரமே மகிமை.

468true dots bottomright 264true true 800http://ta.holyfamilysistersjaffna.org/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-white
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 random true 60 bottom 30
  Slide5

திருத்துவ இறைவனின் மூவொரு ஆசிகளோடு, நாசரேத்தின் திருக்குடும்பத்தின், ஆசிகளும் உங்களோடு இருப்பதாக.

திருக்குடும்ப மாகாண இல்லம்,
121, பிரதான வீதி
யாழ்ப்பாணம்.
021 2222460
0213001380

திருக்குடும்ப கன்னியர் மடம்
பிரதான வீதி
யாழ்ப்பாணம்.
0212223474